Algemene informatie

thumb_air-pollution.jpgDe markt biedt een scala van producten om de uitstoot van stank tegen te gaan.
Deze apparaten brengen echter hoge investeringskosten met zich mee, omdat ze berekend zijn op een maximale stank-emissie. Echter de gemiddelde stank-emissie ligt meestal veel lager.

Ecodor biedt flexibele biologische systemen aan, waarmee ingespeeld kan worden op de schommelingen in de stank-emissie. Dit brengt meerdere voordelen met zich mee.


De systemen zijn naar behoefte instelbaar, kennen lage investeringskosten in aanschaf van apparatuur en pieken in stankemissie kunnen ondervangen worden.

Ecodor producten zijn bereid door fermentatie van plantenextracten. In deze vloeistoffen zijn o.a. enzymen aanwezig. Enzymen hebben een katalyserende werking op organische materialen, dus ook op geurmoleculen. Het afbraakproces van deze moleculen verloopt bij normale omstandigheden traag.
Ecodor producten versnellen het afbraakproces aanzienlijk, waardoor de geur binnen enkele seconden wordt geneutraliseerd. Van dit principe wordt al gebruik gemaakt bij verschillende biologische geurbestrijdings-methoden, zoals biobedden en BioTrickling-filters, waar constant enzymen worden aangemaakt.
Het bijzondere van geurverwijdering met Ecodor is dat de stankbron beneveld wordt op het moment dat dit nodig is. Daardoor kan Ecodor een effectieve aanvulling vormen op bestaande en kostbare luchtreinigings-systemen die in bepaalde gevallen niet voldoen.

Er bestaan talloze soorten enzymen, die elk voor zich slechts effectief zijn bij de afbraak van een beperkt aantal geurmoleculen. Ecodor heeft de beschikking over verschillende uitgebreide cocktails van enzymen die vele verschillende reacties kunnen versnellen.

Ecodor producten zijn hierdoor zeer breed toepasbaar en bieden daarmee een doeltreffende oplossing voor veel verschillende stankproblemen.

Verdund in water word het Ecodor product verneveld over de geurbron of in het leidingwerk van het afgaskanaal, waardoor veel verschillende organische geurmoleculen door de dampdruppeltjes worden geadsorbeerd.

Uitgebreide testen hebben aangetoond dat Ecodor producten absoluut veilig zijn voor mens en dier.
Ecodor producten irriteren niet, zijn niet giftig, niet vlambaar en zijn biologisch afbreekbaar.

Ecodor producten bevatten geen levende micro-organismen en zijn dus bacterievrij. Bij toepassing hoeven geen speciale behandelingsvoorschriften in acht te worden genomen.
De Ecodor concentraten zijn in principe onbeperkt houdbaar. Pas wanneer het concentraat met water wordt verdund, kan het worden toegepast.

Ecodor producten worden toegepast via verschillende installaties, afhankelijk van waar het product verneveld dient te worden.
Zo kan bijvoorbeeld bij verneveling worden gekozen voor plaatsing van verstuivers die binnen een gebouw de vloeistof vernevelen. De gevormde mist zal dan lang blijven bestaan.

Voor gebruik buiten kunnen mistventilatoren worden ingeschakeld die de vloeistof vernevelen en wegblazen over een grote afstand. Elke installatie kan volledig worden geautomatiseerd en gestuurd worden door relatieve vochtigheid, temperatuur van het te reigingen gas of door windrichting.
Verder kunnen aan/uit cycli of bedrijfstijden cycli worden ingesteld. Automatische besturing door een bestaand proces-automatiseringssysteem is ook mogelijk.

De effectiviteit van Ecodor producten zijn niet exact aan te geven, omdat het rendement afhankelijk is van talloze geurcomponenten en diverse varianten.

Bepalend voor een hoge effectieviteit is in elk geval wel, dat de vernevelde druppeltjes langdurig blijven zweven en met elkaar een groot contactoppervlak vormen. Hierdoor treedt binnen de druppels adsorptie op van de geurmoleculen, waardoor in enkele seconden de geur wordt geneutraliseerd. Een reukvrije omgeving is het resultaat.
Ecodor maakt gebruik van hoogwaardige apparatuur die corrosievrij is, een hoog bedieningsgemak kent en lage onderhoudskosten vereist.

Ecodor producten kunnen met succes o.a. ingezet worden in:

In onze omgeving zijn altijd geuren aanwezig. Bij te hoge concentraties ervaren wij dit als stank. Er is een tijd geweest waarin geur en stank onvermijdelijk werd gevonden en min of meer als vanzelfsprekend werd geaccepteerd.

Lees meer: Geurbestrijding - Inleiding

De markt biedt een scala van producten om de uitstoot van stank tegen te gaan.
Deze apparaten brengen echter hoge investeringskosten met zich mee, omdat ze berekend zijn op een maximale stank-emissie.

Lees meer: Lage investering

Ecodor producten zijn bereid door fermentatie van plantenextracten. In deze vloeistoffen zijn o.a. enzymen aanwezig.
Enzymen hebben een katalyserende werking op organische materialen, dus ook op geurmoleculen.

Lees meer: Werking Ecodor producten

Er bestaan talloze soorten enzymen, die elk voor zich slechts effectief zijn bij de afbraak van een beperkt aantal geurmoleculen. Ecodor heeft de beschikking over verschillende uitgebreide cocktails van enzymen die vele verschillende reacties kunnen  versnellen.

Lees meer: Brede werking

Uitgebreide testen hebben aangetoond dat Ecodor producten absoluut veilig zijn voor mens en dier.
Ecodor producten irriteren niet, zijn niet giftig, niet vlambaar en zijn biologisch afbreekbaar.

Lees meer: Absoluut veilig

Ecodor ontgeuringsproducten worden toegepast via verschillende soorten ontgeuringsinstallaties, afhankelijk van waar het product verneveld dient te worden.

Lees meer: Ecodor ontgeuringsinstallaties

De effectiviteit van Ecodor producten zijn niet exact aan te geven, omdat het rendement afhankelijk is van talloze geurcomponenten en diverse varianten.

Lees meer: Hoog rendement

Wij zijn graag partner bij het oplossen van problemen op het gebied van geuroverlast.
In een oriënterend gesprek met u bekijken wij graag de technische haalbaarheid om uw geurprobleem te behandelen met één van de Ecodor producten.
Het is dan tevens mogelijk op kleine schaal een demonstratie te geven, zodat u nog concreter kunt beoordelen wat u van Ecodor kunt verwachten.

Lees meer: Maak een afspraak

thumb_air-pollution.jpgDe markt biedt een scala van producten om de uitstoot van stank tegen te gaan.
Deze apparaten brengen echter hoge investeringskosten met zich mee, omdat ze berekend zijn op een maximale stank-emissie. Echter de gemiddelde stank-emissie ligt meestal veel lager.

Ecodor biedt flexibele biologische systemen aan, waarmee ingespeeld kan worden op de schommelingen in de stank-emissie. Dit brengt meerdere voordelen met zich mee.

Lees meer: Ecodor geurbestrijding - Algemene informatie

T. 010-2481122
info@ecodor.nl
Bezoekadres:
3e Industriestraat 23G
3133 EJ Vlaardingen

Copyright © Ecodor