Categorie: Afval/GFT

Hier vindt u een overzicht van enkele van onze referenties van industriële geurbestrijding in de categorie afval / GFT.

 

Lucht vanuit het composteerproces wordt afgezogen en via een aantal biobedden naar de buitenlucht geëmitteerd.
Daar de geuremissie te groot was voor de biobedden kwamen veel stankklachten vanuit de weide omgeving (zie artikel HIER). Na de biobedden is een Ecodor ontgeuringinstallatie als ontgeuringstechniek geïnstalleerd, welke (continu) werd aangeschakeld om het aantal klachten tot een minimum te beperken.
Gekozen is voor twee hogedruk vernevelsystemen met 120 verstuivers, welke in één dag werd geïnstalleerd. Bijna dagelijks was het bedrijf in het nieuws in verband met de stankklachten, na installatie van de Ecodor ontgeuringsinstallatie behoorden te klachten tot het verleden.

Lees meer: Geurbestrijding composteerinrichting

Imgp2612_800x600.jpgBij een eier verwerkingsbedrijf worden de eierschalen in twee stuks composteringtunnels gecomposteerd. Elke composteertunnel heeft een luchtdebiet van 10.000 m3/uur. De afgas wordt middels afzuigventilatoren door een gaswasser geleid, welke de ammoniak voor het grootste deel eruit wast. Vervolgens wordt de afgas naar een biobed geleid welke de geur van de afgas behandeld. 3 stuks verstuivers welke een productmengsel water EC250 vernevelen, zijn gemonteerd in een ruimte vóór de biofilter. 8 stuks verstuivers zijn juist boven het biofilter in de biobakruimte gemonteerd. Hierdoor worden eventuele restgeuren welke nog vrijkomen uit de gaswasser en/of biofilter geneutraliseerd.

Lees meer: Geuroverlast voorkomen nabij tunnelcompostering

Klik hier om te vergrotenBij een composteerder worden eierschalen in een bunker gestort waarna verwerking tot compost volgt.
Gedurende deze stort heerste er veel stof- en geuroverlast.
Ter bestrijding van deze overlast zijn twee stuks mistventilatoren aan de kolommen gemonteerd, welke gericht op het stortfront een oplossing Ecodor EC250 met water vernevelen. De installatie kan op afstand, vanuit de controlekamer aan/uit worden geschakeld.
Stof- en geuroverlast worden hierdoor tot een minimum beperkt.


Lees meer: Geur- en stofbestrijding nabij stortbunker

Klik hier om te vergrotenBij een afvalverwerker van bedrijfsafval treden vanuit de opslagloods naar de nabije omgeving en voor de werknemers geregeld hinderlijke geuren op. Ter bestrijding van deze geuren werden 1 lowbudget vernevelinstallatie geplaatst met 2x 4 stuks persluchtverstuivers welke boven de twee overheaddeuren werden gehangen, om de uittredende geuren te neutraliseren.
Nabij de lopende band van de shredder werden 5 verstuivers geplaatst om ook de hierbij vrijkomende geuren te neutraliseren.

Lees meer: Ontgeuring nabij opslag bedrijfsafval

Klik hier om te vergrotenBij een slachtafvalverwerker treden bij verschillende (productie)processen voor de nabije omgeving en werknemers geregeld hinderlijke geuren op. Ter bestrijding van deze geuren werden 3 stuks lowbudget perslucht ontgeuringsinstallaties en 1 stuks mistventilatoren installatie geplaatst:

Lees meer: Stank verwijderen bij slachtafvalverwerker

{youtube}fVs7mxyMgR4{/youtube}

Vuilniswagens storten het huisvuil in de innamebunkers bij een huisvuilverwerkings-centrale.
Het huisvuil wordt middels kranen getransporteerd naar de verbrandingsovens. Hierbij komt veel stof en geur vrij.
Om de ontstane geur te neutraliseren zijn in de hal vijf mistventilatoren geïnstalleerd, die Ecodor EC250 vernevelen, waarna de geur wordt geneutraliseerd.
Ecodor verzorgt het totale onderhoud, tevens verzorgt zij de vatenwissel.

Lees meer: Geurbestrijding afval - huisvuil

klik hier om te vergrotenLucht vanuit een opslagloods met compost wordt afgezogen en via gaswassers en biobedden naar de buitenlucht geëmitteerd.
Na de biobedden is een Ecodor ontgeuringsinstallatie als nageschakelde ontgeuringstechniek geïnstalleerd, welke aan/uit wordt geschakeld als dit vanwege te hoge geuremissies uit de biofilters in combinatie met een ongunstige windrichting nodig wordt geacht.
Gekozen is voor één hogedruk vernevelsysteem met 64 verstuivers.


Lees meer: Voorkoming van geurhinder composteerinrichting

Klik hier om te vergrotenBij een opslagdepot voor plastics en folie afkomstig uit de tuin- en landbouw kleven aan deze plastics en folies organische stoffen (reststoffen), die door micro-organismen afgebroken worden.
Als gevolg van broei worden afbraakproducten met een typerende geur gevormd, die naar de luchtfase diffunderen. De emissie van deze geurcomponenten resulteert in een geurhinder-situatie/stankoverlast in de nabije omgeving van het opslagdepot.
Een Ecodor ontgeuringsinstallatie werd geplaatst ter bestrijding van de geuroverlast.

Lees meer: Geurbestrijding nabij afval - tuinbouwfolie

Klik hier om te vergrotenIn de opslagloods van GFT-afval is een Ecodor ontgeuringsinstallatie geïnstalleerd ter reductie van de in deze loods aanwezige geuren.
Drie mistventilatoren (waarvan één met oscillator) behandelen de GFT-opslag.
22 stuks verstuivers behandelen de overige lucht in de opslagloods.
Lees meer: Ontgeuringsinstallatie in GFT opslagloods

Klik hier om te vergrotenIn een loods waar plastic schoongemaakt en vervolgens geshredderd wordt, heerst geuroverlast.
Deze geuren worden middels drie stuks mistventilatoren, welke verdunde EC250 vernevelen, gereduceerd tot een aanvaardbaar niveau.
Lees meer: Geurbestrijdingssysteem nabij afval - plastic verwerking

T. 010-2481122
info@ecodor.nl
Bezoekadres:
3e Industriestraat 23G
3133 EJ Vlaardingen

Copyright © Ecodor