Categorie: Afval/GFT

Hier vindt u een overzicht van enkele van onze referenties van industriële geurbestrijding in de categorie afval / GFT.

klik hier om te vergrotenDe afgassen van het composteringproces veroorzaakte veel geurhinder in de nabije omgeving.
Middels plaatsing van 4x4 stuks persluchtverstuivers per biobed tunnel, wordt de geur reeds, vóórdat deze een biobed passeert, grotendeels afgebroken tot een aanvaarbaar niveau.
De installatie is uitgerust met een windrichtingvaan, welke de installatie afhankelijk van de windrichting aan/uit schakelt.


Lees meer: Geurneutralisatie bij een tunnelcompostering

Klik hier om te vergrotenVooral gedurende warmere jaargetijde zijn er geregeld geurproblemen met (huis)vuilnis- en GFT ophaalwagens.
Dit is onaagenaam voor de bewoners in de stad, maar ook voor de werknemers.

Ecodor ontwikkelde en installeerde een sproeisystem  speciaal voor Huisvuil- en GFT ophaal wagens om geur- en stof te bestrijden.

Gedurende diverse testen, die o.a. bij een grote huisvuil inzamel firma uitgevoerd werd, zijn geurverwijderingsrendementen van 65% en stofreductie rendementen van 70% vastgesteld. Het systeem kenmerkt zich door de robuuste uitvoering en eenvoudige bediening.

Lees meer: Stankbestrijding op vuilniswagens

Klik hier om te vergrotenIn de sorteerhal, de hal waar het GFT wordt ontdaan van plastic en metaal restafval heerst veel stofoverlast.
Door middel van plaatsing van 7 stuks persluchtgeassisteerde verstuivers wordt de stofoverlast tot een minimum beperkt. Tevens werd een doseerpomp geplaatst welke Ecodor EC250 naar de verstuivers transporteert waardoor ook direct de uittredende geur wordt geneutraliseerd.


Lees meer: Stofbestrijding bij GFT composteerinrichting

klik hier om te vergrotenGedurende het sorteren/zeven van bouw- en sloopafval in de buitenlucht komt veel stof met een typische huisvuilgeur vrij.
Om geuroverlast van omwonenden tot een minimum te beperken is een mobiele Ecodor ontgeuringsunit nabij de zeef geplaatst welke deze vrijkomende geuren neutraliseren tot een acceptabel niveau, 2 stuks mistventilatoren dragen hier zorg voor welke een mengsel ontgeuringsproduct EC250 vernevelen.
De unit is gemakkelijk met een shovel of (vork)heftruck te verplaatsen.

Lees meer: Geurbestrijding bij opslag bouw en sloopafval

T. 010-2481122
info@ecodor.nl
Bezoekadres:
3e Industriestraat 23G
3133 EJ Vlaardingen

Copyright © Ecodor