Stank
stank_knijper_op_neus_150.jpgHet waarnemen van ongewenste geuren kan leiden tot hinder. Als een geur hinderlijk wordt spreken we ook wel van stank. Geurhinder (stankoverlast) komt relatief veel voor in Nederland. Hinder is op zichzelf al een gezondheidsprobleem, maar buiten deze hinder kunnen er andere gezondheidsklachten ontstaan door de stoffen die de stank veroorzaken. Een grote bijdrage aan geurhinder wordt geleverd door rioleringen, verkeer en industrie. Andere belangrijke bronnen van geurhinder zijn de landbouw en allesbranders/open haarden.

Veel gestelde vragen
1. Kan de stof die ik in mijn omgeving ruik mijn gezondheid schaden?
2. Waar kan ik terecht met klachten over stankoverlast?

1. Kan de stof die ik in mijn omgeving ruik mijn gezondheid schaden?
De neus is een gevoelig orgaan. Veel stoffen zijn al te ruiken bij zeer lage concentraties. Als u een stof ruikt hoeft de concentratie nog niet zo hoog te zijn dat u er ziek van wordt. Andersom is het ook zo dat sommige stoffen al schade kunnen veroorzaken terwijl u ze niet ruikt. Koolmonoxide is hier een goed voorbeeld van. Het is dus afhankelijk van de soort stof of u ziek wordt of niet.

Het ruiken van ongewenste geuren kan echter op zichzelf al tot gezondheidsklachten leiden. Stankoverlast kan het leefgenot verminderen en u belemmeren in uw dagelijkse bezigheden. Deze hinder kan zich vertalen in effecten zoals hoofdpijn, slaapstoornissen, duizeligheid en misselijkheid.

odor_jongetjes.gif2. Waar kan ik terecht met klachten over stankoverlast?
Als u stankoverlast ervaart van bijvoorbeeld een fabriek in uw woonomgeving of van verkeer, dan kunt u dit het beste melden bij de gemeente. De gemeente is namelijk verantwoordelijk voor het afgeven van milieuvergunningen. Ze kan hierin eisen stellen om stankoverlast te vermijden. De gemeente kan ook in het bestemmingsplan bepalingen opnemen om geurhinder te voorkomen. Bij grote bedrijven is de provincie de verantwoordelijke instantie.

T. 010-2481122
info@ecodor.nl
Bezoekadres:
3e Industriestraat 23G
3133 EJ Vlaardingen

Copyright © Ecodor