Categorie: Veevoer/Mengvoeder

Hier vindt u een overzicht van enkele van onze referenties van industriële geurbestrijding in de categorie vee-/mengvoeder.

Klik hier om te vergrotenBij de productie van mengvoeder komen productiegeuren vrij (met name vanuit de koeler).
De geuren worden middels 3 schoorstenen afgezogen en naar de buitenlucht afgevoerd. In de 3 schoorstenen wordt middels 36 (2x 12 stuks) verstuivers (3 zones) verdunt product Ecodor EC250 geïnjecteerd welke de uittredende lucht neutraliseren.
De verstuivers kunnen per zone (afgas) automatisch aan/uit geschakeld worden.

Lees meer: Geur neutraliseren bij mengvoederfabriek

Klik hier om te vergrotenTeneinde de geuremissie te bestrijden die vrijkomt bij de productie van huisdiervoer en -snoepjes, word deze behandeld met een productmengsel water : Ecodor EC250, middels ons zgn. Ecodor Odor Control System.
2 stuks low-budget besturingsunits werden hier geplaatst, waarbij 8 stuks persluchtverstuivers de afgas afkomstig van de extruder behandelen en 14 stuks verstuivers de afgas afkomstig van de koeler/droger behandelen.

Lees meer: Geurbestrijding nabij huisdiervoeder fabriek

Klik hier om te vergrotenBij de productie van kuikenvoer komen productiegeuren vrij. Voornamelijk tijdens het opwarmen in het productieproces.
Deze geuren worden afgezogen en middels drie schoorstenen naar de buitenlucht afgevoerd.
In elke schoorsteen wordt middels 7 stuks verstuivers enzymen Ecodor EC250 geïnjecteerd en de lucht geneutraliseerd.



Lees meer: Stankbestrijding nabij productie mengvoer - kuiken

klik hier om te vergrotenBij de productie van mengvoeder (rundveebrok) komen productiegeuren vrij. Voornamelijk tijdens het opwarmen in het productieproces. Deze geuren worden afgezogen en middels twee schoorstenen naar de buitenlucht afgevoerd.
In elke schoorsteen wordt middels 12 stuks verstuivers enzymen Ecodor EC250 geïnjecteerd welke de uittredende lucht neutraliseren.



Lees meer: Geurbestrijding bij mengvoer - rundvee

Klik hier om te vergrotenBij de productie van mengvoeder (varkensvoer en slachtkuiken brok) komen productiegeuren vrij.
De afgassen van 5 stuks productielijnen komen gezamenlijk in een verzamelruimte. In deze verzamelruimte, welke als contactruimte dient, wordt middels 20 stuks (5 zones van 4 verstuivers) een ontgeuringsmengsel Ecodor EC250 verneveld welke de uittredende lucht neutraliseert.



Lees meer: Geuren verwijderen bij productie mengvoer - kippenbrok

klik hier om te vergrotenBij de productie van mengvoeder (rundveebrok) komen productiegeuren vrij.
Deze geuren worden middels 5 schoorstenen afgezogen en via een verzamelruimte welke fungeert als contactruimte naar de buitenlucht afgevoerd. In de verzamelruimte wordt middels 14 stuks verstuivers (7 zones van 2 stuks) enzymen Ecodor EC250 geïnjecteerd welke de uittredende lucht neutraliseren. De verstuivers worden afhankelijk van het luchtdebiet per zone automatisch aan/uit geschakeld.

Lees meer: Geurbestrijding bij mengvoer - rundvee

klik hier om te vergrotenBij de productie van mengvoeder komen productiegeuren vrij (met name vanuit de koeler).
De geuren worden middels 3 schoorstenen afgezogen en naar de buitenlucht afgevoerd. In de 3 schoorstenen wordt middels 7+4+7 (18 stuks) verstuivers (3 zones) verdunt product Ecodor EC250 geïnjecteerd welke de uittredende lucht neutraliseren.
De verstuivers worden per zone automatisch aan/uit geschakeld.


Lees meer: Geuroverlast wegnemen mengvoer - rundvee

T. 010-2481122
info@ecodor.nl
Bezoekadres:
3e Industriestraat 23G
3133 EJ Vlaardingen

Copyright © Ecodor